19. 7. 2013

A Quote (2)


John Green “Without pain, how could we know joy?' This is an old argument in the field of thinking about suffering and its stupidity and lack of sophistication could be plumbed for centuries but suffice it to say that the existence of broccoli does not, in any way, affect the taste of chocolate.”
John Green, The Fault in Our Stars
 
  'Bez bolesti, ako by sme mohli poznať radosť?' Je to starý dôvod na poli filozofovania o utrpení a jeho hlúposti - nedostatok sofistikovanosti tak mohol byť po storočia zablombovaný ale stačí povedať že existencia brokolice absolútne neovplyvňuje chuť čokolády. 

2. 7. 2013

A Quote (1)

Sherrilyn Kenyon 
“Life isn't finding shelter in the storm. It's about learning to dance in the rain.”
Sherrilyn Kenyon, Acheron"Život nie je o hľadaní prístrešku v búrke. Je o tom naučiť sa tancovať v daždi."